0962.709.779

fujistar.company@gmail.com

Số 12/158 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Thang Hàng - Mr Thư - Việt Hưng - Hà Nội

 Thang máy tải hàng 1000kg cho kho lạnh công ty xuất - nhập khẩu trái cây ngoại.