0962.709.779

fujistar.company@gmail.com

Số 12/158 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Bảo mật thông tin khách hàng

                                                                                                   

Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rằng việc bảo mật thông tin khách hàng là điều rất quan trọng. Do đó, chúng tôi cam kết sẽ sử dụng thông tin của khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để nâng cao trải nghiệm website và cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Dưới đây là bốn chính sách quan trọng mà bạn cần biết


I. Khai báo khi sử dụng

Trên website này chúng tôi cung cấp những thông tin phục vụ nhu cầu của người dùng. Hầu hết các nội dung trên website được cung cấp miễn phí tới người dùng mà không yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên trong một vài trường hợp liên quan tới đăng ký hay liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin.


2. Thu thập thông tin người dùng

Để tiện cho việc bảo hành và chăm sóc khách hàng chúng tôi sẻ cần thông tin về địa chỉ, số điện thoại, email của quý khách. Trong quá trình sửa chữa quý khách có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tất cả thông tin quý khách cung cấp chúng tôi sẽ lưu trữ trên máy chủ và có cơ chế bảo mật riêng.


3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của mình và các bên thứ ba khác. Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía


4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của người dùng theo những tiêu chuẩn tốt nhất có thể, không để kẻ xấu lấy cắp dữ liệu. Chính sách bảo mật thay đổi để phù hợp với từng thời điểm và chúng tôi có quyền chỉnh sửa cũng như không cần thông báo trước.