0962.709.779

fujistar.company@gmail.com

Số 12/158 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Hình thức thanh toán

                                                                                                 

1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT.

2. THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN QUA SỐ TÀI KHOẢN CỦA CÔNG TY:

    9196986899999 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

   Chủ tài sản: Mr Đinh Kiều Dương